Polityka prywatności

W tym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej gackowska.pl oraz powiązanych z nią profili w mediach społecznościowych:

1. Kto jest administratorem strony oraz Twoich danych osobowych?

Administratorem strony oraz Twoich danych osobowych jest Magdalena Gackowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GACKOWSKA DESIGN, ul.Wapienna 2H, 04-691 Warszawa, NIP: 599-193-96-07

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności oraz w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail biuro@gackowska.pl

3. Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu oraz pochodzenia, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane zawarte w korespondencji e-mail, numer rachunku bankowego, adres IP, przybliżona lokalizacja, wizerunek (zdjęcie profilowe), wiek, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, zatrudnienie, statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami, ulubiony klient poczty, zainteresowania określonymi tematami, treść komentarzy / opinii dodanych na stronie. Zakres przetwarzanych danych opisałam w dalszej części niniejszej polityki. Korzystam także z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z używaniem mojej strony internetowej i mediów społecznościowych. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięcia w poszczególne linki, źródło, z którego przechodzisz do strony, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci. Informacje te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam (narzędzia zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

4. Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy: wypełniasz formularz do korespondencji, dodajesz komentarz / opinię, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej, obserwujesz profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych. Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona dzięki plikom cookie.

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan infrastruktury technicznej, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. Zapewniam Cię także, że przekazanie danych przy wykorzystaniu strony gackowska.pl ma charakter poufny, poprzez zaszyfrowanie połączeń Certyfikatem SSL. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@gackowska.pl

6. W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, jest niezbędne ze względu na prowadzoną działalność, a w szczególności:

 • Możliwość skontaktowania się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej i mediów społecznościowych, obsługa korespondencji. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub mediów społecznościowych, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 • Możliwość przygotowania oraz przesłania oferty czy informacji dotyczących współpracy.
 • Możliwość wykonania usługi.
 • Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).
 • Obsługa komentarzy. Dodany przez Ciebie komentarz wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień będzie widoczny na stronie i/lub w mediach społecznościowych. Komentarz możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku systemu komentarzy jest prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a który polega w tym przypadku na obsłudze systemu komentarzy.
 • Obsługa mediów społecznościowych w szerokim zakresie. W tym także komentowanie, polubienie, dodawanie zdjęć, filmów, widoczność wizerunku, widoczność udostępnionych danych osobowych, udostępnianie postów, relacji, rolek itp., wysyłanie wiadomości. Jeżeli obserwujesz moje profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzę Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie, usługi drogą elektroniczną.

Zachęcam Cię do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie ustawieniami prywatności.

 • Tworzenie grup odbiorców na Facebooku. , Twój adres e-mail przechowywany w bazie może być przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook oraz wg zasad wykorzystywania zgodnych z polityką reklam Facebook. Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail w tym celu, wystarczy, że napiszesz do mnie w tej sprawie na adres biuro@gackowska.pl
 • Prowadzenie własnych działań marketingowych, oraz powiązanych ze mną partnerów, podmiotów, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Prowadzenie także działań marketingowych z wykorzystaniem Informacji Anonimowych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.
 • Tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, czy rozliczalności, czyli archiwizacja określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń
 • Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.
 • Zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube oraz wtyczek społecznościowych oraz komentarzy z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

7. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania umowy z Tobą zawartej oraz po jej zakończeniu, w zależności od sposobu ich wykorzystania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń. Dane znajdujące się w mediach społecznościowych oraz wykorzystywane w celach marketingowych usuwane są po wniesieniu przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego ich użytkowania.

8. Udostępnianie Twoich danych osobowych?

W związku z prowadzoną działalnością, korzystam z usług osób trzecich, część z nich wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • Hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze.
 • Dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe.
 • Dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera.
 • Dostawca systemu CRM, w którym przechowuję Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych.
 • Biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach.
 • Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe.
 • Dostawca usług zewnętrznych umożliwiających kontakt w zakresie: kosztorysowania, obróbki graficznej, komunikacji.
 • Podwykonawcy wykonujący część prac związanych z procesem projektowym, wykonywaną usługą.
 • Dostawcy, sklepy, wykonawcy usług, montażyści, których produkty lub usługi polecane są w projekcie, kosztorysie, związanymi z procesem projektowym , wykonywaną usługą.
 • Firmy kurierskie, kurierzy, przewoźnicy, firmy pośredniczące w dostawach, Poczta Polska, w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.
 • Pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
 • Podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa, w tym odpowiednim organom państwowym, takim jak np. urząd skarbowy, służby policyjne, służby bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 • Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

9. Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. Przypominam w tym miejscu również, że korzystam z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Akceptując niniejszą Politykę, zgadzasz się na przetwarzanie lub przechowywanie tych danych w krajach trzecich. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszymi Zasadami

10. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Twoje dane były przetwarzane, możesz domagać się ich usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@gackowska.pl

11. Czy korzystam z cookies, czym one są i w jakim celu ich używam?

Moja strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, obsługa form newsletterowych itp. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

12. Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

13. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na mojej stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

14. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Działania w poniższym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. W ramach strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich, :

 • Google Analytics – tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji strony internetowej. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google
 • Google Ads – dostępnych w ramach systemu Google AdWords – remarketing, zbieranie informacji na temat Twojej aktywności na stronie i ewentualne wyświetlanie reklam w zależności od Twoich zachowań.
 • Pliki cookies używane i wykorzystywane przez media i portale społecznościowe, (Facebook, Instagram, Pinterest), w tym Faceebok Pixel, w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych, wyświetlenia zawartości strony, wypełnienia formularza itp. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka.
 • YouTube – Na moich stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z moich stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

15. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

Scroll to Top